0,00 

Element zdobienia D2513 (architraw) 44,2 x 160 x 15,5 cm