52,58 

Listwa gzymsowa ozdobna LGZ10 11,4 x 8 x 240 cm