190,13 

Rozeta dekoracyjna Arstyl R18 NMC ∅ 60 x 6,5 cm