366,37 

Rozeta dekoracyjna B3015 Mardom Decor Ø 84 x 6,4 – 15 cm