122,83 

Rozeta dekoracyjna Nomastyl C27 NMC ∅ 66,5 x 5,6 cm