0,00 

Rozeta sufitowa Nomastyl O01 NMC ∅ 53 x 2,5 cm