0,00 

Toskański cokół kolumny K2132, bez zdobień 20 x 43 cm