1.169,69 

Trzon kolumny architektonicznej C4001W 242,5 x 18 cm