1.231,25 

Trzon kolumny dekoracyjnej C3001W 239,5 x Ø 18 cm