1.019,48 

Trzon kolumny dekoracyjnej C4000W 242,5 x 15 cm