508,63 

Baza pilastra Arstyl PB1 55,1 x 8,5 x 35,9 cm