433,26 

Baza pilastra Arstyl PB2 74,4 x 5,4 x 18,8 cm