116,41 

Element zdobienia D3024 (architraw) 15,8 x 33,5 x 7,1 cm