221,04 

Rozeta dekoracyjna Arstyl R11 NMC ∅ 66 x 7 cm