148,15 

Rozeta dekoracyjna Arstyl R6 NMC ∅ 42 x 5 cm