161,70 

Rozeta dekoracyjna Arstyl R8 NMC ∅ 49,5 x 5,5 cm